چاپ 
حس امنیت و صمیمیت در کودک


نکته مهمی که در مورد همه کودکان احتمالا لازم و ضروری است، توجه با لزوم آماده کردن کودک برای حضور در مهدکودک به شکل ملایم و خوشایند است .
از والدین عزیز انتظار می‌رود در طی مدت باقیمانده تا شروع مهرماه، ساعات خواب کودکان را بتدریج و به شکل خوشایند و بدون عنوان کردن دلیل آن که حضور در مهد است، بدرستی تنظیم نمایند.
همانطور که مطلع هستید ساعت مناسب برای خواب شبانه کودکان، ۹ شب می باشد . اگر فرزند شما دیرتر از این زمان بخواب میرود، بتدریج یک ساعت یک ساعت، زمان خواب او را به این ساعت نزدیک کنید .
خواب بعد از ظهر کودکان برای چهار سال به بالا میتواند تنها یک استراحت نیم الی یک ساعته باشد . خواب عصر قطعا مانع از ساعت خواب مناسب در شب خواهد بود.
اهمیت خواب شبانه کودکان بدلیل ترشح هورمون رشد در ساعت ۱۰ الی ۱ شب است و این هورمون تنها در صورتیکه کودک در خواب عمیق باشد ترشح میشود. ضمن اینکه خلق کودک نیز درین زمان توسط ترشح هورمونهای دیگر تنظیم شده و فردا روز شادتری خواهد داشت.
از طرفی صرف صبحانه و ورزش در کنار دوستان را نیز از دست نخواهد داد