محیط مهد

حیاط مهد، محل برگزاری کلاس طبیعت و علوم و کاشت گیاه و نیز بازیهای آزاد گروهی بچه ها
حیاط مهد، محل برگزاری کلاس طبیعت و علوم و کاشت گیاه و نیز بازیهای آزاد گروهی بچه ها
سالن بازیهای آزاد و برگزاری کلاس یوگا و ژیمناستیک
سالن بازیهای آزاد و برگزاری کلاس یوگا و ژیمناستیک
ورودی طبقه پایین
ورودی طبقه پایین
2
2
سالن بازی آزاد طبقه دوم  برای تفریحات بین ساعات کلاسی بچه ها
سالن بازی آزاد طبقه دوم برای تفریحات بین ساعات کلاسی بچه ها
ورودی پله های طبقه بالا که بصورت کامل ایمن شده است
ورودی پله های طبقه بالا که بصورت کامل ایمن شده است
سالن بازیهای حرکتی و تعادلی
سالن بازیهای حرکتی و تعادلی
ورودی مهدکودک
ورودی مهدکودک
بالکن طبقه دوم، جهت برگزاری کلاسهای خلاقیت هنری و شن بازی بچه ها با استفاده از سایبان مخصوص
بالکن طبقه دوم، جهت برگزاری کلاسهای خلاقیت هنری و شن بازی بچه ها با استفاده از سایبان مخصوص
کلاس موسیقی تخصصی کودکان
کلاس موسیقی تخصصی کودکان
کلاس آموزش مفاهیم
کلاس آموزش مفاهیم
کلاس
کلاس
بالکن طبقه دوم، جهت برگزاری کلاسهای خلاقیت هنری و شن بازی بچه ها با استفاده از سایبان مخصوص
بالکن طبقه دوم، جهت برگزاری کلاسهای خلاقیت هنری و شن بازی بچه ها با استفاده از سایبان مخصوص
حیاط مهد
حیاط مهد
5
5
6
6
1
1